Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

malaami
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
malaami
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaazazel azazel
malaami
Znasz mnie na tyle, na ile Ci pozwolę.
Reposted fromUncertainty Uncertainty viaazazel azazel
malaami
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaazazel azazel
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
7640 a7c6 500
Reposted fromCokeProblem CokeProblem viaazazel azazel
malaami
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
malaami
8171 6fff
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaazazel azazel
malaami
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaazazel azazel
malaami
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viashitsuri shitsuri
malaami
8577 c448 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viashitsuri shitsuri
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaznikajac znikajac
malaami
Dobrze jest w coś wierzyć.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaznikajac znikajac
malaami
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
Reposted fromawakened awakened viaznikajac znikajac

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaznikajac znikajac
malaami
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaznikajac znikajac
malaami
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl