Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

malaami
9112 dd1d
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaazazel azazel
3433 7f91 500

willygurl68:

The only sign I’ll take directions from

Reposted fromtron tron viaazazel azazel
malaami
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
malaami
Przeraża mnie myśl, że do końca życia będę miała poczucie, że jest tak jak nie powinno być.
— zwariować można
Reposted fromtojestpojebane2 tojestpojebane2 viaazazel azazel
malaami
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaazazel azazel
9780 012f
Reposted frommakswilczur makswilczur viaazazel azazel
malaami
Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaazazel azazel
malaami
8216 ae15
Reposted frombittersweetme bittersweetme viaazazel azazel
malaami
Czasami zastanawiam się czy kogokolwiek interesuje moje życie.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaazazel azazel
malaami
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viaazazel azazel
malaami
Źle być pijanym w samotności.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
8230 41d0
Reposted fromochgod ochgod viaazazel azazel
malaami
malaami
8148 3dcc
Reposted frombillboard billboard viashitsuri shitsuri
malaami
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viashitsuri shitsuri
malaami
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna viashitsuri shitsuri
malaami
9799 cf0f
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viashitsuri shitsuri
malaami
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viashitsuri shitsuri
malaami
1555 eb48 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viashitsuri shitsuri
malaami
4010 67f4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl