Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

malaami
7487 b3d2
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viashitsuri shitsuri
malaami
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
2756 e11a 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viashitsuri shitsuri
malaami

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach

chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz

i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę

do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki

— Kaja Kowalewska / Istnieją pustki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri
3932 7177
Reposted frommatteo90 matteo90 viashitsuri shitsuri
malaami
2072 285c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashitsuri shitsuri
malaami
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viashitsuri shitsuri
malaami
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viashitsuri shitsuri
malaami
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
malaami
potrzebuję też mieć blisko kogoś bo życie to nie jest kurwa Mr. Robot
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir
malaami
1041 8edf 500
malaami
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamdjg mdjg
malaami
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamdjg mdjg
malaami
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamdjg mdjg
malaami
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka vianergo nergo
malaami
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viashitsuri shitsuri
malaami
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
malaami
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel
malaami
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl