Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

malaami
malaami
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless viaazazel azazel
malaami
5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel
malaami
5433 54bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
malaami
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaazazel azazel
malaami
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
malaami
5074 746e 500
.
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaazazel azazel
malaami
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaazazel azazel
malaami
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
malaami
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
malaami
Ja tylko... Nie wiem. Lubiłem to, czego nie powinienem lubić, czułem to, czego nie powinienem odczuwać. Moje słowa zawsze odbiegały od oczekiwań otoczenia.
— S. Waters 'Pod osłoną nocy' / skąd ja to znam.
Reposted fromafterparty afterparty viaazazel azazel
malaami
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
malaami
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
7019 587c
malaami
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianergo nergo
malaami
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik vianergo nergo
malaami
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl