Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

malaami
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viaznikajac znikajac
malaami
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus vialip lip
malaami
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara
malaami
2486 4531
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
2704 2c73
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
malaami
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
6818 6fb9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
8369 478e
Reposted fromels els viaznikajac znikajac
malaami
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaznikajac znikajac
malaami
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen viaznikajac znikajac
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vialip lip
6301 8763
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialip lip
malaami
"Piekło jest wtedy, kiedy ludzie, których kochasz najbardziej na świecie, sięgają po twoją duszę i wyrywają ci ją. I robią to tylko dlatego, że mogą".
— Jess Rothenberg
malaami
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo
malaami
5337 c2ad 500
Reposted fromwazelina wazelina viaznikajac znikajac
malaami
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
7180 4cbf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianergo nergo
malaami
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl