Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

malaami
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
3471 accd 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
malaami
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viamefir mefir
malaami
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
malaami
7986 896f
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viamefir mefir
malaami
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir
malaami
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
malaami
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viarepresja represja
malaami

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viamefir mefir
malaami
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
malaami
1812 c721
Reposted fromczajnikq czajnikq viamefir mefir
malaami
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viamefir mefir
malaami
9865 b9a7
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
malaami
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamefir mefir
malaami
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viamefir mefir
malaami
7379 0558 500
Reposted fromwyczes wyczes viamefir mefir
malaami
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl