Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

malaami
3639 397b 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

malaami
7712 251f 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
       
malaami
9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
1687 c15e 500
malaami
malaami
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem vianergo nergo
malaami

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre vianergo nergo
malaami
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vianergo nergo
malaami
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt vianergo nergo

May 15 2018

malaami
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viatroubles troubles
malaami
Regret. For regret reminds you that life has a weight. Sometimes it’s heavier. Sometimes it’s lighter.
— L. J. Shen, Ruckus
Reposted frommefir mefir
malaami
Bo...
Wolność
to nie jest cel
nie adres
nie przystań
bo  Wolność
To taka musi być
By móc
Z niej nawet nie skorzystać
— Poniedzielski
Reposted fromaynis aynis viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
6158 030f 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaazazel azazel
malaami
0481 2e7f
Reposted from4777727772 4777727772 viaazazel azazel
malaami
3652 846a 500
malaami
6400 cf5f
malaami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl