Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

malaami
"Wyrywamy z nas samych tak wiele, aby jak najszybciej wyleczyć się z rzeczy, że bankrutujemy w wieku 30 lat i mamy mniej i mniej do zaoferowania za każdym razem, gdy zaczynamy z kimś nowym. Ale żeby zmuszać się do braku uczuć, aby niczego nie czuć... Cóż za wielka strata.
To, jak żyjesz, to twoja sprawa. Po prostu... Pamiętaj. Nasze serca i ciała to jednorazowy podarunek. Zanim się zorientujesz, twoje serce jest zużyte. A twoje ciało? Przychodzi taki moment, że nikt na nie nie patrzy. A już na pewno nie chce się zbliżyć. W tej chwili czujesz ból i rozgoryczenie. Nie wyzbywaj się ich, a wraz z nimi jest radości, którą czułeś." 
— Call Me by Your Name (2017)
malaami
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
7860 cda4 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
0978 468b 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
8758 0c2a 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 09 2018

malaami
8945 ae83 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
malaami
8951 cc63 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
malaami
8876 26b2 500
Reposted fromterefereere terefereere viashitsuri shitsuri
malaami
0292 1547
Reposted frommadeinabyss madeinabyss viashitsuri shitsuri
malaami
0395 c2b0 500
Reposted fromzazek84 zazek84 viashitsuri shitsuri

December 21 2017

malaami
7954 0bbe 500

November 23 2017

malaami
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viajointskurwysyn jointskurwysyn
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
malaami
9896 24a1 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianergo nergo
malaami
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir
malaami
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaazazel azazel
malaami
2899 6643
Reposted frombrocat brocat viaazazel azazel
malaami
2528 04aa 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaazazel azazel
malaami
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl