Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

malaami
Niezależnie od sytuacji zachowuj zimną krew.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
5803 ec12 500
Świetlicki.
malaami
3112 5904 500
Reposted fromosaki osaki viaznikajac znikajac
malaami
malaami
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakarna karna
malaami
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viakarna karna
malaami
9396 359b
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 11 2018

malaami
3355 f9c2 500
Reposted fromEctopia Ectopia viashitsuri shitsuri
malaami
1386 2c98
Reposted fromtfu tfu viashitsuri shitsuri
malaami
malaami
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viashitsuri shitsuri
malaami
Reposted fromshakeme shakeme viashitsuri shitsuri
malaami
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashitsuri shitsuri
malaami
4316 2a16 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashitsuri shitsuri

January 16 2018

malaami
"Wyrywamy z nas samych tak wiele, aby jak najszybciej wyleczyć się z rzeczy, że bankrutujemy w wieku 30 lat i mamy mniej i mniej do zaoferowania za każdym razem, gdy zaczynamy z kimś nowym. Ale żeby zmuszać się do braku uczuć, aby niczego nie czuć... Cóż za wielka strata.
To, jak żyjesz, to twoja sprawa. Po prostu... Pamiętaj. Nasze serca i ciała to jednorazowy podarunek. Zanim się zorientujesz, twoje serce jest zużyte. A twoje ciało? Przychodzi taki moment, że nikt na nie nie patrzy. A już na pewno nie chce się zbliżyć. W tej chwili czujesz ból i rozgoryczenie. Nie wyzbywaj się ich, a wraz z nimi jest radości, którą czułeś." 
— Call Me by Your Name (2017)
malaami
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
7860 cda4 500
malaami
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
0978 468b 500
malaami
8758 0c2a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl