Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

malaami
7715 bb0c 500
Reposted fromsavatage savatage viaznikajac znikajac
malaami
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaznikajac znikajac
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viarenegade4ever renegade4ever
malaami
5372 bf1b 500
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viarenegade4ever renegade4ever
malaami
malaami
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
malaami
0603 f016 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
malaami
Reposted fromfelicka felicka viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
5908 cb23
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
malaami
malaami
2085 c5fb 500
5737 50d8 500

sydmarch:

fullmetalfisting:

We accidentally became a Monet piece today

we were a performance piece for real

malaami
6560 217e
malaami
malaami
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl