Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

malaami
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
malaami
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamefir mefir
malaami
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
malaami
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
malaami
6371 1538
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg viamefir mefir
malaami
8814 3710 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
malaami
8027 8b88 500
Reposted fromzciach zciach viarepresja represja

March 26 2019

malaami
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaazazel azazel
malaami
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
malaami
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaazazel azazel
malaami
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaazazel azazel
malaami
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viaazazel azazel
malaami
9825 6a99 500
Reposted fromsober sober viaazazel azazel
malaami
Nie lubię siebie za to i żałuję chyba.
— Pezet/Noon-Gubisz Ostrość
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
malaami
9906 2210
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
malaami
0022 5b9f 500
Reposted frommodalna modalna viashitsuri shitsuri
malaami
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viashitsuri shitsuri
malaami
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viatroubles troubles
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl