Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

malaami
9539 8316
Reposted fromBabson Babson viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
8759 ff68 500
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa

November 03 2019

malaami
2272 db95
malaami
1667 6082 500
malaami
0854 9749 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
9233 e9c0 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromlovvie lovvie vianergo nergo
malaami
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Reposted frommessedup messedup viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje i nie daj mu odejść. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
malaami
malaami
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
malaami
5235 748a 500
malaami
8150 0c1d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl