Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

malaami
7410 215d 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viabadblood badblood
malaami
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viabadblood badblood
malaami
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
malaami
5344 01a3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
0675 32e6 500

fashionweeksfaves:

Armani Privé Fall 2018 Couture 

Reposted fromerial erial viarepresja represja
malaami
6901 693f 500
Reposted fromgrobson grobson viamyfuckingreality myfuckingreality
malaami
Nauczyłam się nie oczekiwać zbyt wiele od ludzi i dlatego szczęście może mi dać nie do końca szczery przyjaciel albo sąsiad, który mnie obgaduje. A poza tym nauczyłam się znosić wszystko z humorem, ponieważ tak wiele było rzeczy, nad którymi mogłam albo zapłakać, albo się śmiać. Jeśli kobieta potrafi traktować swoje życie z dystansem zamiast wpadać w panikę i histerię, nic nie zdoła jej zranić. Nie żałuję trudności, przez które musiałam przejść, ponieważ dzięki nim czułam w każdej chwili, że żyję. A to było warte ceny, jaką musiałam zapłacić.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
malaami
Pewnie jesteś z tych, co to tłumią w sobie narastający gniew, ale nie zapominają.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo

March 25 2020

malaami
3745 3d36 500
malaami
Wciąż nie przestałaś uciekać. Tylko nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
malaami

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
malaami
malaami
Nie, piekło nie ma nic wspólnego z miejscem - piekło wiąże się z ludźmi. Może to ludzie są piekłem.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
malaami
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik vianergo nergo
malaami
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska vianergo nergo
malaami

Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
malaami
Chcę się dziś schować. Ukryj mnie. Znasz miejsce, w którym na chwilę można wyłączyć świat?
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo

March 23 2020

malaami
3844 cce5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
malaami
2541 485e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl