Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

malaami
3745 3d36 500
malaami
Wciąż nie przestałaś uciekać. Tylko nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
malaami

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
malaami
malaami
Nie, piekło nie ma nic wspólnego z miejscem - piekło wiąże się z ludźmi. Może to ludzie są piekłem.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
malaami
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik vianergo nergo
malaami
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska vianergo nergo
malaami

Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
malaami
Chcę się dziś schować. Ukryj mnie. Znasz miejsce, w którym na chwilę można wyłączyć świat?
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo

March 23 2020

malaami
3844 cce5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
malaami
2541 485e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
malaami
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
malaami
malaami
4861 8ec9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
malaami
malaami
1598 1d8d 500
Jak przestać
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
malaami
malaami
Wciąż nie przestałaś uciekać. Tylko nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malaami
Zastanów się, czy bez oporów dałbyś klucze do swojego mieszkania dwóm najbliższym przyjaciołom. Jeżeli nie, poszukaj sobie innych przyjaciół.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl